“Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ, có lẽ trong ta đều cảm thấy có chút bâng khuâng, là lạ, có một cái gì…

“Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ, có lẽ trong ta đều cảm thấy có chút bâng khuâng, là lạ, có một cái gì đó sắp qua đi. Một chặng đường của cuộc sống đã dần trôi về quá khứ. Một năm trước, khoảng thời gian vừa rồi vẫn còn nằm trong dự tính và chờ đợi. Giờ đây, nó đã đi qua lúc nào không biết, hệt như một thoáng giây, như thước phim đẹp ghi lại bao kỷ niệm ngọt ngào và êm ái.”
Mượn cái nắng ấm của xế chiều, để nhẹ nhàng lại và thả hồn vào những khoảng thời gian đẹp sắp qua đi. ❤


Facebook: https://www.facebook.com/lama.luan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

“Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ, có lẽ trong ta đều cảm thấy có chút bâng khuâng, là lạ, có một cái gì…

“Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ, có lẽ trong ta đều cảm thấy có chút bâng khuâng, là lạ, có một cái gì đó sắp qua đi. Một chặng đường của cuộc sống đã dần trôi về quá khứ. Một năm trước, khoảng thời gian vừa rồi vẫn còn nằm trong dự tính và chờ đợi. Giờ đây, nó đã đi qua lúc nào không biết, hệt như một thoáng giây, như thước phim đẹp ghi lại bao kỷ niệm ngọt ngào và êm ái.”
Mượn cái nắng ấm của xế chiều, để nhẹ nhàng lại và thả hồn vào những khoảng thời gian đẹp sắp qua đi. ❤


Facebook: https://www.facebook.com/lama.luan

(Một) 3 bình luận về ““Trong những giây phút cuối cùng của năm cũ, có lẽ trong ta đều cảm thấy có chút bâng khuâng, là lạ, có một cái gì…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *