Trăn trở về du lịch quảng bình

Hạ tầng cơ sở về du lịch, khả năng và kinh nghiệm hoạt động kinh tế du lịch đang còn rất khiêm tốn cho nên cần có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự tập trung trí tuệ của các nhà quản lý, các nhà chuyên môn, các nhà khoa học thì mới có thể tháo gỡ được khó khăn, tìm ra hướng đi hợp lý bằng những giải pháp có cơ sở khoa học đưa ngành kinh tế du lịch Quảng Bình vươn lên ngang tầm với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thông – Phân viện nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật tại Huế:
Việc liên kết thế mạnh du lịch vùng để tạo một tour du lịch liên tỉnh thông qua những lần “ngồi lại với nhau” giữa các Sở, doanh nghiệp Du lịch miền Trung hay ít ra là khu vực Bình – Trị – Thiên, thể hiện cụ thể bằng sự hỗ trợ, tương tác trên mục đích cùng có lợi, làm cơ sở để hình thành những dịch vụ Marketing, quảng cáo chung cho tour du lịch này, theo chúng tôi là rất cần thiết. Mỗi công ty du lịch cần có một ban tư vấn, chính họ là những chuyên gia trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu khoa học, dịch vụ, quảng cáo… chúng ta cần tranh thủ ý kiến của đối tượng này bởi bản thân đội ngũ chuyên trách du lịch không thể có được cái nhìn quán xuyến cũng như không nên xem đó là công việc của riêng mình. Du lịch trong một cách hiểu nào đó chỉ tạo nên sự chuyển biến khi mọi ngành cùng tham gia và xem nó như là sự nghiệp của toàn dân. Nhóm phóng viên miền trung các điểm du lịch Hòn La, Đèo Ngang, Đảo Chim… Một số di tích lịch sử và hang động ở huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa.
Thứ tư: Mở rộng thị trường về nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Trước hết gắn kết với các thị trường như: Huế – Đà Nẵng – Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Thị trường xa hơn nhưng có tiềm năng lớn như Thành Phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội – những nơi có số du khách đến nhiều trong những năm gần đây. Khách quốc tế đến Quảng Bình sẽ tăng nhanh, trước hết từ các thị trường Lào – Đông Bắc Thái Lan qua đường 12, khách Trung Quốc khi có Visa du lịch vào nước ta. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh quảng bá, tuyên truyền để nâng cao hình ảnh du lịch Quảng Bình trong nước và thế giới mới đáp ứng yêu cầu mở rộng thị trường, phù hợp với sự phát triển lâu dài. Thứ năm: Cần sự phối hợp liên ngành, bảo đảm cho việc hoạch định chiến lược phát triển du lịch bền vững.
Lưu Bình – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 2000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *