Thursday night late dinner with Chú Tô văn Lai, Ca Sĩ Ngoc Ha Trung Tâm Thúy Nga Paris by Night, Việt Anh Premiere Production Sounds &…

Thursday night late dinner with Chú Tô văn Lai, Ca Sĩ Ngoc Ha Trung Tâm Thúy Nga Paris by Night, Việt Anh Premiere Production Sounds & Lights, Anh Chị chủ tiệm vàng Ming Mai Ly trong Mall Phước Lộc Thọ Asian Mall Westminter, California- 4/5/2018 …yummy yummy a lots food, drinks and have fun at Hương Đồng Cỏ Nội Restaurant. Thank you Vợ chồng anh Tân và Vân chủ tiệm 🙂 🙂 🙂


Facebook: https://www.facebook.com/tina.pham.1612

(Một) 1 bình luận về “Thursday night late dinner with Chú Tô văn Lai, Ca Sĩ Ngoc Ha Trung Tâm Thúy Nga Paris by Night, Việt Anh Premiere Production Sounds &…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *