Phát triển phần mềm giai đoạn năm 2000 đến 2005

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ trong nghị quyết 07/2000/NQ-CP về xây dựng và phát triển khoa học công nghệ phần mềm giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2005, Bộ khoa học Công nghệ và Môi trường vừa trình chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000 – 2005, với tổng kinh phí là 120 triệu USD. Trong đó, Đề án dành ưu tiên nhiều nhất cho phát triển nguồn nhân lực, với 68 triệu USD, 50 triệu USD dành cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển phần mềm của các doanh nghiệp lớn các doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu phần mềm cao hoặc các doanh nghiệp đã hoạch định chiến lược phát triển cụ thể có tính khả thi, 2 triệu USD còn lại sẽ dành cho công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển thị trường. Ngoài ra, Đề án còn kiến nghị Chính phủ cho miễn thuế trong 4 năm đầu và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo cho các doanh nghiệp làm phần mềm. Đặc biệt để thu hút các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào các khu công nghệ phần mềm, Đề án còn kiến nghị chính phủ miễn thuế 8 năm cho các Doanh nghiệp trong khu này.
Hội thi giáo viên dạy giỏi Bậc trung học chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ V
Theo bộ giáo dục và đào tạo, Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ V sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 26 tháng 8 năm 2000 tại trường Trung học nghiệp vụ Du lịch Hà Nội. Cuộc thi nhằm mục đích động viên phong trào thi đua dạy tốt trong giáo viên, từ đó thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo. Cho đến nay đã có 250 giáo viên từ 61, thành phố đăng ký dự thi. Trong quá trình tổ chức hội thi, sẽ có các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, giới thiệu các phương pháp giảng dạy mới và các thiết bị giảng dạy hiện đại. Đây là một một kiểu thì nhằm nâng cao trình độ trong ngành giáo dục.
Du lịch Hà Tây đẩy mạnh công tác Tuyên truyền quảng bá.
Trong 5 năm 1995 đến 2000 ngày du lịch tỉnh Hà Tây đã xây dựng bộ phim phóng sự truyền hình về du lịch Hà Tây dài 26 phút đã phát trên truyền hình trung ương và địa phương, xuất bản 1 vạn cuốn sách song ngữ Việt – Anh giới thiệu tiềm năng du lịch Hà Tây, in nhiều tập gấp về danh lam thắng cảnh Hà Tây, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Những luận cứ khoa học để phát triển Du lịch Hà Tây bền vững”.
H.H-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 41(145)2000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *