Loại nước uống Sâm Bí Đao này có bán tại Teasociety bên cạnh Phở Ý Silver Creek Rd & Capitol Expressway San Jose miền Bắc…

Loại nước uống Sâm Bí Đao này có bán tại Teasociety bên cạnh Phở Ý Silver Creek Rd & Capitol Expressway San Jose miền Bắc Cali…rất là mát và healthy !!!


Facebook: https://www.facebook.com/tina.pham.1612

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *