??Đúng hôm tinh thần thể thao lên cao, xuống núi đi bộ thì mưa tầm tã ?Nghìn năm được một lần mà chướng duyên thế…

??Đúng hôm tinh thần thể thao lên cao, xuống núi đi bộ thì mưa tầm tã ?Nghìn năm được một lần mà chướng duyên thế này đây. Em vẫn đội mưa đi các bác ạ. Nhiều lúc hâm nặng lắm ??
⛈Kệ, đi được buổi nào tốt buổi ấy. Béo như nhợn ý?


Facebook: https://www.facebook.com/pho.lechi

(Một) 20 bình luận về “??Đúng hôm tinh thần thể thao lên cao, xuống núi đi bộ thì mưa tầm tã ?Nghìn năm được một lần mà chướng duyên thế…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *