Dự án VIE/002 giai đoạn I – Phần 2

Quá trình triển khai thực hiện Dự án, nhất là thời kỳ đầu có nhiều khó khăn, nhưng từng bước do có sự hợp tác chặt chẽ đầy thiện chí của Tổng cục Du lịch và Cơ quan hợp tác quốc tế Luxembourg, sự đóng góp tích cực có hiệu quả của rất nhiều người, trước hết phải kể đến công lao của ông Ferdinand Koos giám đốc cơ quan Luxembourg – Development, cá đồng nghiệp, chuyên gia của ông và những cán bộ quản lý, chuyên gia Dự án phía Việt Nam, những người đã trực tiếp điều hành Dự án trong những năm qua. Những kinh nghiệm và kiến thức của họ là cơ sở cho sự thành công của Dự án.
Kết quả dự án VIE/002 về đào tạo nghiệp vụ khách sạn trước hết là thắng lợi của sự hiểu biết, lòng tin và sự hợp tác hữu nghị giữa chính phủ các Bộ, ngành, Tổng cục Du lịch Việt Nam với Chính phủ, các quốc tế Luxembourg là bài học thành công của Dự án.
Chính phủ Luxembourg tài trợ cho Du lịch Việt Nam dự án về đào tạo nghiệp vụ khách sạn trên tinh thần vô tư, thiện chí, không có điều kiện. Vì sự hiểu biết, lòng tin đối với Việt Nam và Du lịch Việt Nam, các bộ Ngoại giao, Bộ hợp tác và hỗ trợ nhân đạo, cơ quan Hợp tác quốc tế Luxembourg đã làm hết sức mình, đáp ứng các yêu cầu nguyện vọng của phía Việt Nam. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến sự quan tâm hợp tác giúp đỡ của các trường khách sạn Luxembourg, Bỉ, Pháp, Đức, Singapore, Thái Lan, Indonesia đã nhiệt tình giúp đỡ chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm tổ chức giảng dạy, cử chuyên gia của trường tham gia thực hiện dự án.
Sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và sự hợp tác chặt chẽ có hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương đối với sự nghiệp phát triển Du lịch nói chung và trong việc tiếp nhận, thực hiện Dự án VIE/002 nói riêng là điều kiện quan trọng cho thành công của Dự án. Việc tiếp nhận và thực Dự án VIE/002 đã làm theo đúng thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam. Dự án được thẩm định của các Bộ, ngành liên quan và sự phê duyệt của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện dự án, có rất nhiều nội dung công việc liên quan đến các Bộ, ngành, địa phương đều được sự quan tâm của chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, ngành, địa phương. Mọi thủ tục của Dự án đều được các Bộ, ngành công tác giải quyết nhanh chóng, giúp đỡ cho Dự án thực hiện đúng tiến độ, có kết quả.
Dự án VIE/002 về đào tạo nghiệp vụ khách sạn mang lại lợi ích thiết thực cho cả ngành
Du lịch nên đã thu hút và phát huy sức mạnh toàn ngành đóng góp cho sự hình thành công của Dự án án. Với kết quả thành công tốt đẹp của Dự án VIE/002, Chính phủ Luxembourg đã quyết định tiếp tục tài trợ cho Dự án VIE/002 giai đoạn II. Dự án này đã được chính phủ Việt Nam và chính phủ Luxembourg phê duyệt. Ông Charler Goerens – Bộ trưởng Bộ hợp và Hộ trợ nhân đạo Luxembourg đã khẳng định: “Chính phủ Luxembourg vẫn duy trì cam kết hỗ trợ hợp tác phát triển nói chung và đối với các dự án ở Việt Nam nói riêng. Chính phủ Luxembourg cũng sẽ duy trì cam kết hợp tác trong lĩnh vực Du lịch với Việt Nam. Chính phủ Luxembourg hy vọng sẽ tiếp tục là đối tác quan trọng của Tổng cuc Du lịch Việt Nam”. Kinh nghiệm và kết quả thu được trong giai đoạn I chắc chắn sẽ tạo đà đề ngành Du lịch, phấn khởi, tin tưởng bước vào thực giai đoạn II Dự án VIE/002 và các dự án tài trợ khác thành công tốt đẹp hơn.
PV -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (35(139))2000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *