Dự án VIE/002 giai đoạn I – Phần 1

Tiền đề hiện đại hóa công tác đào tạo nghiệp vụ khách sạn
Dự án VIE/002 triển khai trong bối cảnh tài chính tiền tệ các nước trong khu vực tác động khiến ngành Du lịch cũng như các ngành kinh tế khác gặp khó khăn, đầu tư nước ngoài giảm sút. Các cơ sở trường lớp về Du lịch vừa phải đảm bảo nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy và học tập bình thường, đồng thời phải triển khai thực hiện Dự án theo đúng tiến độ đã định. Mặt khác, về nguồn vốn đối ứng phía Việt Nam, Nhà nước giao cho Tổng cục Du lịch và các trường được hưởng thụ Dự án thu xếp, trong khi các trường đang thiếu thốn đủ thứ, nên rất khó khăn. Về phía Tổng cục Du lịch lần đầ tiên nhận được sự tài trợ không hoàn lại của Luxemburg, dự án lại triển khai trên diện rộng, nên việc quản lý cũng gặp những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, thành công của Dự án VIE/002 giai đoạn 1 đã mở ra tiền đề để hiện đại hóa công tác đào tạo nghiệp vụ khách sạn, đồng thời để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý gái trong triển khai thực hiện một dự án. Đó là
Dự án Luxembourg tài trợ cho du lịch Việt Nam đáp ứng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước Việt Nam và chính sách hợp tác phát triển của Chính phủ Luxembourg là điều kiện tiên quyết thành công của Dự án. Trong sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước đi lên, nhà nước Việt Nam đã xác định phát triển Du lịch là một hướng chiến lược quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách phát huy nội lực, tranh thủ sự tài trợ của hiệu quả của các nước, các tổ chức quốc tế cho phát triển nhanh Du lịch đưa Việt Nam trở thành trung tâm du lịch, thương mại, dịch vụ có tầm cỡ trong khu vực. Dự án tài trợ của Luxembourg đáp ứng kịp thời chủ trương và yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam. Về phía Luxembourg, ông Charles Goerens – Bộ trưởng Bộ hợp tác và hỗ trợ nhân đạo Luxembourg đã nói: “Trong những năm vừa qua, Bộ hợp tác và hỗ trợ nhân đạo đã nhận thấy du lịch đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với công cuộc phát triển kinh tế Việt Nam, mà còn có tác dụng liên kết mọi người trên thế giới với nhau”. “Từ những ngày đầu hợp tác phát triển với Việt Nam năm 1994, Dự án đào tạo nghề khách sạn đã trở thành chương trình phát triển của Luxembourg”. Tháng 12 năm 1999, ông Charler Goerens – Bộ trưởng đã sang thăm Việt Nam và ký các hiệp định về hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg. Sau khi kiểm tra kết quả thực hiện dự án VIE/002 ở các trường Du lịch, ông đã khẳng định: “Chính phủ Luxembourg đã hành động đúng khi quyết định tài trợ cho Du lịch Việt Nam”.
Dự án tài trợ của Luxembourg đầu tư đúng hướng, có trọng điểm, tập trung vào những nội dung rất cơ bản nên đem lại hiệu quả thiết thực.
Đầu tư cho đào tạo nguồn nhân lực du lịch là điều kiện căn bản, cần thiết để phát triển ngành Du lịch Việt Nam. Dự án do chính phủ Luxembourg tài trợ nhằm khâu then chốt “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch” là hướng đầu tư đúng, chẳng những đáp ứng kịp thời những yêu cầu đòi hỏi cấp bách của sự nghiệp phát triển Du lịch Việt Nam, mà còn tạo bước đột phát thúc đẩy và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của ngành Du lịch Việt Nam. Dự án tài trợ của Luxembourg tập trung vào các trường Du lịch trọng điểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu nhằm 3 mục tiêu: xây dựng chương trình đào tạo quốc gia về nghiệp vụ khách sạn, đào tạo đội ngũ giáo viên nồng cốt, nâng cấp cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, là những nội dung rất cơ bản, đồng bộ, làm chuyển biến về chất, thay đổi rõ rệt bộ mặt của các trường, hình thành những trung tâm đào tạo chất lượng cao về Du lịch ở Việt Nam.
Dự án đào tạo nghiệp vụ khách sạn được thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, giải ngân nhanh, đúng luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế, thể hiện trình độ quản lý, tổ chức thực hiện và hợp tác có hiệu quả của Tổng Cục Du lịch và Cơ quan Hợp tác quốc tế Luxembourg. Khối lượng công việc của Dự án rất lớn, phải đồng thời triển khai thực hiện cả 3 mục tiêu, yêu cầu chất lượng đòi hỏi cao, thời gian rất khẩn trương.
PV -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (35(139))2000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *