Đổi mới công tác thi đua khen thưởng của ngành du lịch – phần 1

Đặng Văn Tín – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua.
Bước vào năm 1999, ngành Du lịch đã tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 35/CT của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua – khen thưởng. Ban cán sự, lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức quán triệt chỉ thị 35/CT đến từng cán bộ, viên chức trong toàn ngành, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu để khắc phục những tồn tại tư tưởng bình quân của chủ nghĩa, coi nhẹ, vật chất hóa công tác thi đua… đã có từ nhiều năm nay. Tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo chính quyền, sự phối hợp chỉ đạo của các đoàn thể đối với công tác thi đua – khen thưởng trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời với việc nâng cao nhận thức công tác thi đua, lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về hoạt động thi đua, tuyên dương nhưng điển hình tiên tiến, xuất sắc, những gương người tốt việc tốt của đơn vị trên các phương tiên thông tin đại chúng ở địa phương, Trung ương và phát động toàn ngành hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948 đến ngày 11 tháng 6 năm 1998. Thực hiện Nghị định 56/CP của Chính phủ, đến nay toàn ngành đã áp dụng thống nhất các danh hiệu thi đua, mức thưởng, nguồn tiền thưởng sử dụng theo đúng quy định. Việc khen thưởng đã được phân cấp, các cấp đều xây dựng tiêu chuẩn khen thưởng phù hợp với danh hiệu thi đua do cấp mình quản lý. Hệ thống tổ chức bộ máy công tác thi đua đã được củng cố, Hội đồng thi đua Tổng cục và các cấp được thành lập lại với thành phần, cơ cấu theo đúng quy định. Thủ tục xét khen thưởng, hồ sơ khen thưởng, việc phối hợp giữa Tổng cục với các tỉnh, thành phố đã đi vào nề nếp. Tổng cục đã thành lập Phòng thi đua cơ quan tham mưu cho Tổng trưởng về công tác thi đua của ngành. Do những kết quả trên, phong trào thi đua trong năm qua được phát động liên tục, sôi nổi trong hầu hết khắp các đơn vị phong trào thi đua Nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường, phong trào xanh, sạch, đẹp, phòng trào xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ các trẻ em tàn tật, mồ côi, các gia đình thương binh liệt sỹ, phong trào ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung, đã quyên góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn bộ quần áo, xây dựng nhiều nhà tình nghĩa,… dơn vị nào cũng tình nguyện chăn nuôi nhiều Bà mẹ anh hùng, điển hình là Công ty Du lịch Hòa Bình (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) đã chăm nuôi 63 mẹ. Chào mừng các ngày lễ lớn năm 1999 – 2000, kỷ niệm 40 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam ngày 9 tháng 7 năm 1960 đến ngày 9 tháng 7 năm 2000 toàn ngành đã phát động các đợt thi đua với chủ đề vì chất lượng cao của sản phẩm du lịch, an toàn – trật tự – vệ sinh tại các điểm tham quan du lịch. Nội dung các phong trào trên đều gắn với nội dung Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2000.
PV – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9+10+11+12)2000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *