Di sản vịnh Hạ Long nhất định sẽ được bảo vệ và phát huy giá trị tốt hơn nữa – Phần 1

Năm 1998, trong khi tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước, hoạt động du lịch đều giảm sút về số khách, hệ số buồng phòng, doanh thu và lợi nhuận thì trái lại, du lịch Hạ Long vẫn duy trì được nhịp độ phát triển khá cao. Tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo Ban quản lý Di sản vịnh Hạ Long, chúng tôi được biết chỉ trong 3 tháng quý I năm 1999, Hạ Long đã đón tới 95.018 khách, trong đó có 66.302 khách quốc tế, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 1998. Chỉ riêng doanh thu bán vé tham quan quý I đã đạt 2 tỷ 73 triệu đồng, bằng 43% cả năm 1998. Rõ ràng, du lịch Hạ Long đã tạo ra được bước phát triển có tính đột biến. Nhân dịp này, phóng viên báo Tuần Du lịch đã có cuộc tiếp xúc và trò chuyện với Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng Ban quản lý Di sản vịnh Hạ Long.
Phóng viên: Xin chúc mừng Ban quản lý di sản văn hóa vịnh Hạ Long về niềm vui này, nhân đây xin ông cho biết nguyên nhân đã tạo ra được những kết quả đáng khích lệ đó?
Ông Nguyễn Văn Tuấn: Trước hết phải nói tới sự quan tâm của Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Quảng Ninh về vấn đề này. Sự kiện vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào tháng 12 năm 1994, một mặt đặt ra thách thức và trách nhiệm nặng nề đối với tỉnh Quảng Ninh trong việc quản lý, bảo tồn Di sản này, mặt khác cũng là một thuận lợi, một thời cơ mới để khai thác và phát huy giá trị của nó. Việc bảo vệ và phát huy giá trị của Vịnh Hạ Long đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh xác định là một trong nhưng ưu tiên hàng đầu. Một loạt chương trình đã được thúc đẩy, triển khai trên định hướng này. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kịp thời nhằm điều chỉnh các vấn đề đặt ra trong quản lý và khai thách Vịnh Hạ Long. Ban quản lý Di sản Vịnh Hạ Long trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã được thành lập với chức năng quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Vịnh Hạ Long. Tỉnh ủy và Ủy nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngày chức năng và Thành phố Hạ Long phối hợp thường xuyên và có hiệu quả hơn trong quản lý, khai thác. Ngành du lịch và Thành phố Hạ Long đã xúc tiến được nhiều chương trình cụ thể. Chương trình phát triển du lịch biển đảo đến năm 2010 và chương trình tu bổ tôn tạo và phát huy giá trị Vịnh Hạ Long 5 năm từ năm 1999 đến năm 2003 được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Nguyễn Phú Anh Vân – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (16(69))1999.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *