Cơ hội đang ở phía trước – phần 2

Chủ trương đó đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết đại hộ tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ V: “Du lịch là ngành kinh tế động lực trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Lâm Đồng”. Về mặt nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy để chỉ đạo công tác quản lý và phát triển du lịch như các văn bản về bảo vệ vốn rừng và khai thác du lịch dưới tán rừng, xác định ranh giới các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, quản lý các hoạt động kinh doanh du lịch của doanh nghiệp Nhà nước và các thành phần kinh tế khác, phân hạng khách sạn và những quy định thống nhất khung giá phòng nghỉ nhằm góp phần tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả kinh doanh du lịch. Nhờ đó lượng du khách đến Đà Lạt – Lâm Đồng trong những năm vừa qua có bước tăng trưởng nhanh từ 300 nghìn lượt năm 1993 tăng trưởng lên trên dưới 600 nghìn lượt một năm trong những năm gần đây. Doanh thu của Du lịch Lâm Đồng nhờ thế mà tăng lên một cách đáng kể trong những năm gần đây trung bình khoảng 170 tỷ đồng trên một năm, nộp ngân sách nhà nước là 16 tỷ đồng. Có thể nói Lâm Đồng là một trong những tỉnh hoàn thành kế hoạch khá sớm Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2010. Trên cơ sở đó, tỉnh đã triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết một số khu vực thuộc thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc và các huyện Đức Trọng, Lâm Hà… và lập các dự án tiền khả thi nhằm kêu gọi vốn đầu tư. Tỉnh cũng đã hoàn thành việc khảo sát và xác định ranh giới 90 điểm danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa nhằm quản lý, bảo vệ, tôn tạo và khai thác kinh doanh du lịch trong thời gian tới. Tuy nhiên tất cả những gì mà ngành du lịch Lâm Đồng đã làm trong một vài năm gần đây cũng chỉ là sự chuyển động bước đầu. Dường như mọi cơ hội để ngành tăng tốc vẫn đang còn ở phía trước. Lãnh đạo Sở du lịch Lâm Đồng cho biết: “Ngành đã chỉ ra những tồn tại, yếu kém của chính mình cần khắc phục trong thời gian tới là Còn những bất hợp lý trong cơ cấu đầu tư, cơ chế quản lý còn chậm được cải tiến, bộ máy tổ chức kinh doanh còn chưa hợp lý, sản phẩm du lịch chưa thật đa dạng, công tác quy hoạch tổng thể du lịch Lâm Đồng tuy đã hoàn thành nhưng chỉ mới là bước đàu… “ngành du lịch Lâm Đồng cũng đã đưa ra mục tiêu phấn đấu của mình trong thời gian tới là: “Thu hút ngày càng nhiều khách du lịch nội địa và quốc tế, Tăng doanh thu và tỷ lệ trong du lịch – dịch vụ trong GDP của tỉnh. Đóng góp ngày càng tăng cho ngân sách. Đầu tư phát triển được một số sản phẩm đặc thù về du lịch núi, trong đó chú trọng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa – lễ hội, du lịch hội nghị và du lịch tham quan. Đảm bảo môi trường tự nhiên xanh – sạch – đẹp, môi trường xã hội lành mạnh, an toàn và văn hóa cao củng cố bộ máy tổ chức của ngành chú trọng công tác đào tạo cán bộ để năng cao trình độ, năng lực và phẩm chấ để có thể hoàn thành nhiệm vụ và đáp ứng tiến trình cạnh tranh và hội nhập đạt kết quả cao”. Như vậy có thể nói, phát triển sản phẩm du lịch đặc thù là nhiệm vụ trọng tâm của Du lịch Lâm Đồng trong thời gian tới. Đây chính là cơ sở tạo nên động lực và sức hấp dẫn đặc biệt có khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước đến với tỉnh. Cơ hội của Du lịch Lâm Đồng vẫn đang còn ở phía trước.
Khắc Dũng -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (3(107))2000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *