Bình thường hay được tặng quà, giờ đến 8/3 suy nghĩ tìm món quà phù hợp với concept thì phát hiện ra Khơ Thị có…

Bình thường hay được tặng quà, giờ đến 8/3 suy nghĩ tìm món quà phù hợp với concept thì phát hiện ra Khơ Thị có combo theo concept 8/3 đầy thính hahaha.
Gói Relationship, Together, Forever
Đố mọi người mình sẽ mua gói nào nè?
https://www.facebook.com/spakhothi/posts/1698677426837357


Facebook: https://www.facebook.com/sydoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *