Bà ngoại mắng xong, Un phụng phịu bảo: “Bà có biết không thế, con là quan trọng lắm đấy, con quan trọng nhất đời bà…

Bà ngoại mắng xong, Un phụng phịu bảo: “Bà có biết không thế, con là quan trọng lắm đấy, con quan trọng nhất đời bà đấy!”
Bà đang nghệt ra chưa hiểu ở đâu ra cái kiểu “nhận vơ” í thì chàng nhanh nhảu bồi thêm “chữa ngượng”: “Bà cũng quan trọng nhất đời con nữa!”.
Bà tan chảy luôn, quên mất vừa mắng gì =))))).
#mồm_miệng_đỡ_chân_tay
#nhà_em_ko_đại_gia_nên_em_phải_khéo_mồm ???


Facebook: https://www.facebook.com/ericamoon87

(Một) 4 bình luận về “Bà ngoại mắng xong, Un phụng phịu bảo: “Bà có biết không thế, con là quan trọng lắm đấy, con quan trọng nhất đời bà…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bà ngoại mắng xong, Un phụng phịu bảo: “Bà có biết không thế, con là quan trọng lắm đấy, con quan trọng nhất đời bà…

Bà ngoại mắng xong, Un phụng phịu bảo: “Bà có biết không thế, con là quan trọng lắm đấy, con quan trọng nhất đời bà đấy!”
Bà đang nghệt ra chưa hiểu ở đâu ra cái kiểu “nhận vơ” í thì chàng nhanh nhảu bồi thêm “chữa ngượng”: “Bà cũng quan trọng nhất đời con nữa!”.
Bà tan chảy luôn, quên mất vừa mắng gì =))))).
#mồm_miệng_đỡ_chân_tay
#nhà_em_ko_đại_gia_nên_em_phải_khéo_mồm


Facebook: https://www.facebook.com/ericamoon87

(Một) 15 bình luận về “Bà ngoại mắng xong, Un phụng phịu bảo: “Bà có biết không thế, con là quan trọng lắm đấy, con quan trọng nhất đời bà…”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *